Hvad er vrede?

Vrede er en helt naturlig reaktion, som er opstået i løbet af menneskets evolution. Med vrede følger ofte aggression, som er en hensigtsmæssig adfærd når vi står overfor trusler, som vi ikke kan flygte fra.

For os mennesker er det ikke kun situationer, hvor vi direkte er i livsfare, der kan aktivere aggressionen. Vi oplever også at vi er truet når vi vurderer, at vi er i fare for at miste værdighed, respekt eller tryghed i relationerne til andre mennesker. Desværre kan vreden og den aggressive adfærd blive så overdreven, at det får sociale og personlige omkostninger. Det kan gå ud over de personlige relationer, og gør det måske svært at beholde et job. Dermed kan vreden virke negativt på store dele af livet – til tider med alvorlige begrænsninger til følge.

Hvis vrede og aggressiv adfærd er det primære problem, og personen måske oven i købet er bange for sine egne reaktioner, kan det være hensigtsmæssigt med et forløb med fokus på vrede og vredeshåndtering.

Hvordan arbejdes med vrede?

Et egentlig forløb rettet mod vredeshåndtering indeholder en række elementer:

• Undervisning om psykologien bag vrede.
• Undervisning om fysiologien bag vrede.
• Vrede og aggression anskuet som noget, der muligvis er tillært.
• Fokus på de helbredsmæssige, sociale og personlige konsekvenser ved vrede.
• Ovennævnte sættes i relation til den enkeltes personlige oplevelser og mønstre.
• Herunder den personlige historie og mulige årsagssammenhænge.
• Motivationsarbejde, herunder erkendelse af den aggressive adfærds konsekvenser
• Udarbejdelse af liste over personlige grunde til at arbejde med vreden.
• Arbejde med sin villighed til at overføre det lærte til andre sammenhænge i hverdagen.
• Erkendelse af at det kræver vedholdenhed og øvelse.
• Genkendelse af typiske udløsere af vreden og selve vredesfølelsen
• Realitetstestning og omstrukturering af vredesudløsende tanker i den enkelte situation.
• Lære at stoppe op og indsamle mere nuanceret information om situationen
• Lære at bruge flere forskellige mulige håndteringsstrategier i situationen
• Lære at anvende afspændingsteknikker eller mindfulness meditation.
• Fokus på assertiv kommunikation frem for aggressiv eller passiv-aggressiv.

Forløbet tilpasses så vidt muligt den enkeltes problematik og historie. Derfor kan man ikke regne med, at alle deltagere kommer alle elementer igennem.

I nogle sammenhænge er der fundet sammenfald mellem den såkaldte mandlige depression eller ADHD og problemer med vrede og irritabilitet. Hvis der er mistanke om det, kan det være vigtigt at få dette afklaret inden et eventuelt forløb – herunder en vurdering af behovet for medicinering.

Hvad er målet?

Målet er at give personen langt større indsigt i baggrunden for sin egen vrede og nogle effektive redskaber til at håndtere følelsen og den aggressive adfærd. Derved øges selvværdet, og der åbner sig nye muligheder for at skabe sig et værdifuldt arbejdsliv og socialt liv.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar