Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed er konsekvensen af en alt for langvarig stress-situation. For den ramte viser det sig som en tilstand af psykisk og fysisk udmattelse.

Den stressramte har i lang tid kæmpet imod sin stress ved at arbejde endnu hårdere og endnu længere tid med sine pligter, og har samtidig skåret ned på de restituerende aktiviteter som socialt samvær, fritidsaktiviteter, idræt og almindelig afslapning. Når vi oplever stress er det fuldt forståeligt, at vi ændrer adfærd med henblik på at overkomme de krav vi stilles over for. Altså arbejder mere og holder mindre fri.

Problemet med den ændrede adfærd er, at vi sætter en proces i gang, hvor vi – i takt med at stress-følelsen stiger – skærer mere og mere ned på de faktorer, der restituerer os og tilfører os overskud og glæde, samtidig med at vi fokuserer stadig mere på de faktorer, der dræner os for energi. Derved udpiner vi efterhånden vores ressourcer.

Udbrændthed medfører ofte en oplevelse af, at selv de mindste opgaver forekommer helt uoverskuelige pga. fysisk udmattelse. Desuden optræder både depression og angst ofte i forbindelse med udbrændthed.

Hvordan arbejder vi med udbrændthed?

Vi begynder vores arbejde med udbrændte personer med at undervise i de mekanismer, der fører til udbrændthed. Dermed forstår personen, hvordan og hvorfor tilstanden er opstået.

Det baner vejen for at den udbrændte person accepterer situationen, og det en vigtig forudsætning for, at personen tillader sig den nødvendige restituering, og lærer at tage hensyn til egne behov. Derpå fokuseres på personens individuelle behov for adfærdsændringer. Ofte medfører behandlingen af udbrændthed, at personen må standse op og revurdere sine grundlæggende værdier. Det kan handle om livsstilsændringer som at skære ned i mængden af arbejde, mere fokus på egne behov, sundere livsstil osv. Behandlingen kan være meget krævende, men er også særdeles udbytterigt på længere sigt.

Hvad er målet?

Målet er at personen restituerer sig og foretager ændringer i livet, så der opstår en hensigtsmæssig balance mellem de faktorer, som nærer personen, og de som dræner. Tilværelsen indrettes så udbrændthed forebygges i fremtiden. Målet er også, at personen atter får adgang til sine ressourcer og lever livet i overensstemmelse med egne mål og værdier.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar