Hvad er stress?

Mennesker oplever stress, når der er en ubalance mellem de krav og forventninger, der stilles til os, og de ressourcer vi har til rådighed til at leve op til kravene og forventningerne.

Kortvarig stress er normalt uproblematisk. Faktisk kan stress virke stimulerende og få os til at yde vores bedste. Stress kommer først til at udgøre en sundhedsrisiko, når stress-tilstanden strækker sig over længere tid.

Den langvarige stress opstår ofte, når vi har negative grundholdninger til os selv såsom: “Jeg er ikke god nok”, som vi anstrenger os for at modbevise. Det kan vi gøre ved at opstille nogle strenge krav til os selv som f. eks: “Jeg skal være perfekt” og “Alle skal altid kunne lide mig”. Denne mekanisme fungerer som en slags “stress-motor”, hvor vi hele tiden må anstrenge os lidt mere for at undslippe den indre oplevelse af utilstrækkelighed.

Når vi er stressede, kommer vi ofte til at sætte farten op og forsøger at få overstået gøremålene så hurtigt som muligt. Imens tænker vi på den næste opgave, og vi forsøger at overskue alle opgaverne på èn gang. Det betyder, at vi er meget lidt nærværende i øjeblikket og hele tiden fokuserer på fremtiden. Derved kommer vi til at overse mange af detaljerne i vores omgivelser og i os selv.

Ofte er vi ikke helt klar over, at vi er fanget i en “stress-motor”, måske fordi vi har levet med en indre oplevelse af utilstrækkelighed – og kæmpet for at undslippe den – siden vi var børn. Derved er tilstanden blevet en slags “selvfølgelighed”, hvor vores egne behov, og venligheden overfor os selv, ikke får så meget plads. Det kan føles som umuligt at give efter for kroppens signaler om, at vi skal geare ned, og vi kommer til at fortsætte anstrengelserne og udsætter os derved for den usunde stress-påvirkning.

Symptomerne kan være:

  • Træthed
  • Irritabilitet
  • Rastløshed
  • Søvnproblemer
  • Smerter
  • Manglende koncentrationsevne.

Når “stress-motoren” har kørt i længere tid kan det føre til, at vi udvikler angst, depression og udbrændthed.

Hvordan arbejder vi med stress?

Vores arbejde med stressramte tager udgangspunkt i undervisning om mekanismerne i udviklingen af stress, så personen forstår, hvorfor stresstilstanden er opstået.

Derefter arbejder vi med, at personen skal lære at tage mere hensyn til sig selv – og dermed holde op med at stille de strenge krav til sig selv. Det kan være en vanskelig og tålmodighedskrævende proces at ændre sin egen adfærd, fordi det kan føles forkert, og det kan aktivere utilstækkelighedsfølelsen. Fokus ligger på udvikling af selvaccept og på engagement og villighed til at gøre noget nyt i et tempo, som den stressramte selv kan følge med i.

Mindfulness kan indgå i arbejdet med stress, fordi vi her træner opmærksomheden, evnen til at være nærværende i nuet og accepten af os selv.

Hvad er målet?

Målet er, at personen oplever en større indre fleksibilitet til at kunne anstrenge sig, når det er hensigtsmæssigt, og geare ned og tage hensyn til behovet for hvile, når der er behov for det. Herunder er det målet, at personen får oplevelsen af mere selvaccept og større frihed til at handle mere i overensstemmelse med sine egne mål og værdier.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar