Post Traumatic Stress Disorder

(Dansk: Post Traumatisk Stress Forstyrrelse)

Hvad er PTSD?

PTSD er en angstlidelse der er opstået i forbindelse med en livstruende oplevelse. Der kan være tale om krigsoplevelser, voldelige overfald, voldtægt, bilulykker, brand, trussel mod hjem og familie og pludselige, uventede tab. Også vidnerne til oplevelserne kan reagere med PTSD.

Den PTSD-ramte person bliver efterfølgende belastet af gentagne erindringer om den truende begivenhed, både i vågen og i sovende tilstand. Der kan være tale om billedlige erindringer, men også små signaler som f.eks. lyde kan aktivere erindringer. Ofte vil det resultere i en fortløbende aktivering af angst, hvor kroppen er i konstant alarmberedskab.

En PTSD-ramt person vil være tilbøjelig til at prøve at glemme (fortrænge) den livstruende oplevelse, og forsøger også at undgå stimuli, som han har oplevet kan aktivere angst.

Den ramte forsøger måske også at minimere menneskelig kontakt, og i bestræbelserne på at kontrollere sine følelser risikerer den PTSD-ramte et indsnævret og ensomt liv, hvor livskvaliteten kan være alvorligt truet. Man kan endvidere være i risiko for at udvikle depression og misbrug, udover at ens arbejdsmæssige og sociale liv kan blive truet.

Den PTSD-ramte kan opleve følgende symptomer:

• Generel øget anspændthed
• Følelsesmæssig labilitet
• Søvnproblemer
• Koncentrationsvanskeligheder
• Hukommelsesvanskeligheder
• Overvagtsomhed
• Samt de klassiske fysiologiske angstsymptomer, som hjertebanken, vejrtækningsproblemer, svedeture og rysten.

Hvordan arbejdes med PTSD?

Der er gode erfaringer med Kognitiv Adfærdsterapi og ACT i behandlingen af PTSD.

En vigtig forudsætning for samarbejdet mellem behandler og den PTSD-ramte er, at behandleren informerer om almindelige symptomer og måden, man arbejder med dem på – dvs. psyko-edukation. På grund af det almindeligvis meget høje og vedvarende angstniveau hos PTSD-ramte, introduceres forskellige teknikker, f.eks. mindfulness, ofte tidligt i forløbet med henblik på at udstyre den PTSD-ramte med redskaber til at mindske sit angstniveau.

Fordi PTSD-ramte i reglen forsøger at undgå en række ting, herunder bestemte tanker, er det oplagt at anvende eksponering i behandlingen. Dvs. at personen udsætter sig for de situationer/tanker, han/hun tidligere har forsøgt at undgå. Eksponeringen sker gradvist, i et stille og roligt tempo.

Hvad er målet?

Det overordnede mål med behandlingen er, at den PTSD-ramte igen kan komme til at fungere tilfredsstillende inden for de forskellige livsområder, der har været påvirket af lidelsen. For at nå det mål, kan man opstille en række delmål, såsom at øge personens forståelse af egen problematik og mindske undgåelsen af bestemte situationer.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar