Hvad er OCD?

OCD er en tilstand karakteriseret af tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner) På engelsk hedder lidelsen Obsessive-Compulsive Disorder.

Tvangstanker repræsenterer ufrivilligt opståede  tanker, indre billeder eller indskydelser, som dukker op i bevidstheden igen og igen. Der kan være tale om tvangstanker om angsten for at skade sig selv og andre, eller tankerne består af tvangsbilleder med et seksuelt eller voldeligt indhold. Tankerne kan også handle om ubehag ved snavs, frygt for at blive smittet, eller et stort behov for orden eller rengøring. Tvangstankernes ufrivillige  karakter indebærer, at tankerne er særdeles generende for individet.

Tvangshandlinger er forskellige former for adfærd og ritualer, som udføres gentagne gange på en meget ensartet måde, for at neutralisere de generende tvangstanker. Den mest almindelige form for tvangshandling er vaskeritualet, hvor personen mange gange dagligt vasker hænder i meget lang tid for at neutralisere tvangstanker om snavs og sygdom.

En anden udbredt tvangshandling omhandler checke-ritualer, hvor personen igen og igen kontrollerer, om komfuret er slukket eller døren er låst. Fælles for de forskellige tvangshandlinger er, at personen udfører handlingerne for at undgå, at noget frygteligt vil ske for personen selv eller andre. Sædvanligvis erkendes denne adfærd som værende meningsløs og nyttesløs, men hvis personen forsøger at modstå tvangshandlingerne ved at springe ritualerne over, opleves megen angst samt et voldsomt ubehag.

OCD skaber betydelige problemer for den ramte person. Tvangstankerne og de dertilhørende tvangshandlinger kan nemlig udvikle sig til at være stærkt tidskrævende, og OCD kan således forhindre  personen i at fungere normalt erhvervsmæssigt og i relation til andre mennesker.

En stor del af befolkningen oplever lettere tvangstanker og/eller tvangshandlinger, mens OCD som psykisk lidelse  forekommer hos 2-3% af befolkningen. Det vil sige hos omkring 100-150.000 danskere. Den gennemsnitlige debutalder ligger på 20-25 år.

Hvordan arbejdes med OCD?

Adfærdsterapi har vist sig særlig effektivt i arbejdet med OCD. Hos Jysk Psykologcenter anvender vi typisk eksponering kombineret med reaktionshindring. Ved eksponering bliver personen konfronteret med de situationer eller genstande (fx snavs), der typisk udløser tvangshandlinger.

Reaktionshindring indebærer, at personen skal hjælpes til at undgå udførelsen af de rituelle tvangshandlinger. Ved eksponering for snavs og rod vil dette betyde, at personen skal undgå at udføre oprydnings- eller vaskeritualer. Personen skal her erfare, at de frygtede konsekvenser udebliver samt, at den oplevede angst med tiden vil aftage.

Hvad er målet?

Det overordnede mål i arbejdet med OCD er at afbryde den automatiske kæde af tvangstanker og –handlinger med henblik på, at personen kan føre en normal tilværelse, som ikke styres af tvangssymptomerne. Herudover arbejdes med tilbagefaldsforebyggelse i forhold til senere OCD-impulser.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar