Litteraturliste

Her præsenterer vi et mindre udvalg af litteratur, som er relevante i forhold til de teorier og metoder, som er grundlaget for vores arbejde.

  • “At overvinde socialangst og generthed. En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi”. Bogen er skrevet af Gillian butler, som er psykolog og underviser i kognition og neuropsykologi på Oxford University. Udgivet på dansk i 2001 af Forlaget Klim. Mennesker, der lider af social fobi og deres pårørende, kan i denne selvhjælpsguide blive klogere på sammenhængen mellem tænkning og adfærd såvel i udviklingen af, som i vedligeholdelsen af social angst. Bogen forklarer betydningen af selvtillid for ens oplevelse af sociale situationer. Endelig kommer Gillian Butler med råd om, hvordan man kan bearbejde sin angst, f.eks. ved at handle anderledes end man plejer i konkrete sociale situationer.

 

  • “Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed”. Bogen er skrevet af Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn. Akademisk forlag. Bogen giver et godt indblik i mindfulness som en hjælp til at skabe en bedre livskvalitet. Den er skrevet i et letforståeligt sprog med mange levendegjorte eksempler, der gør emnet interssant og tilgængeligt. Der medfølger en cd som indeholder nogle forskellige guidede meditationer. Forfatterne er blandt verdens førende forskere inden for mindfulness og stressreduktion. Mark Williams har tidligere afholdt en workshop her på Jysk Psykologcenter for vores medarbejdere. Nogle af vores psykologer har desuden deltaget i Jon Kabat-Zinns workshops.

 

  • “Kognitiv-adfærdsterapeutisk depressionsbehandling”. Bogen består egentligt af to bøger: Én til terapeuten og én til klienten. Begge er skrevet af den engelske psykolog og forsker Melanie Fennell. Udgivet på dansk i 1998 af dansk Psykologisk Forlag. I bøgerne forklares depression ud fra den kognitive model. Forskellige teknikker skitseres, som er anvendelige i bearbejdningen af depression. Samtidig er bøgerne tilsammen et arbejdsredskab, der konkret kan bruges i det samarbejde mellem terapeut og klient, som er omdrejningspunktet i kognitiv adfærdsterapi.

 

  • “Kognitiv behandling af angst og panik. En vejledning for klienter og behandlere”. Bogen er skrevet af Esben Hougaard i samarbejde med Nicole K. Rosenberg og Tine Falk og udgivet i 1997 af Dansk Psykologisk forlag. I denne bog giver tre af de førende psykologer inden for kognitiv adfærdsterapi i Danmark en grundig gennemgang af definitioner, årsagsfaktorer og behandling af de forskellige angstlidelser. Bogen er skrevet, så den er let at læse. Der gives konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med sin angst på forskellige måder. Der gives også bud på, hvordan pårørende kan inddrages i behandlingen, og hvordan man i det hele taget kan tackle det at være pårørende til en, der lider af angst.

 

  • “Lykkefælden”. Bogen er skrevet af Russ Harris. Dansk Psykologisk Forlag. Bogen bygger på ACT og giver gennem eksempler, historier og humor en god indsigt i ACT- teorien. Desuden indeholder bogen mange velegnede praktiske øvelser.

 

  • “Slip Tanketyranniet – tag fat på livet”. Bogen er skrevet af Steven C. Hayes. Dansk Psykologisk Forlag. Bogen bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og er en selvhjælpsbog til at overvinde de barrierer, der forhindrer os i at komme videre med at leve et værdifuldt liv. Bogens forfatter er hovedpersonen bag ACT, som er en teoretisk og praktisk videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. Bogens forord er skrevet af Jysk Psykologscenters leder, Leif Schwensen. Nogle af vores medarbejdere har deltaget i Steven C. Hayes workshops
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar