Hvad er lavt selvværd?

Vi lider af lavt selvværd, når vi grundlæggende evaluerer os selv negativt, og bedømmer os selv på en kritisk og fordømmende måde. Vi vil ofte være fokuseret på vores fejl, mangler og svagheder, i stedet for på vores styrker og kompetencer. I forhold til andre mennesker vil vi ofte føle os underlegne og ikke berettiget til at modtage deres ros, accept eller kærlighed.

En person med lavt selvværd kan afstå fra at søge job, deltage i sociale arrangementer eller forpligte sig i relationer til andre mennesker. Disse holdninger og forståelser af os selv vil oftest begrænse os i forhold til det liv, vi lever. Det kan være på arbejdet, i familien, eller mere grundlæggende opgaver, som at tage godt og omsorgsfuldt vare på sig selv.

Lavt selvværd kan opstå i sammenhæng med andre lidelser som f.eks. socialfobi, panikangst eller depression. Men det kan også ske som følge af store og ofte pludselige forandringer i ens liv som f.eks. tab af arbejdsevne og tab af vigtige personer i ens liv. Ofte vil en person med lavt selvværd også opleve perioder med depressive symptomer.

Der er uenighed om udbredelsen af lavt selvværd da det er en lidelse, der er svær at måle. Det skønnes dog at 10 % af befolkningen rammes af lidelser relateret til lavt selvværd.

Hvordan arbejdes med lavt selvværd?

Gennem kognitiv terapi vil fokus være rettet mod de grundlæggende antagelser og holdninger vi har til os selv, samt mod de leveregler, der styrer vores liv.

Ved at identificere og klarlægge vores tanker, holdninger og regler får vi mulighed for at ændre dem til mere hensigtsmæssige og anerkendende strategier.

Vi er opmærksomme på, at vi ikke helt kan undgå selvkritiske tanker og ubehagelige eller triste følelser, men vi kan fange de devaluerende tanker, der ikke tjener andet formål end at gøre os i dårligt humør, og distancere os fra dem, så vi mere helhjertet kan følge de ønsker og krav, vi har til et godt og virksomt liv.

Arbejdet med lavt selvværd vil primært bestå af psyko-eduktion, dvs. undervisning omkring sammenhænge mellem lavt selvværd og tanker og adfærd. Denne viden skal på sigt ruste os til at ændre de reaktionsmåder, vi normalt benytter os af. Det vil sige, at vi via adfærdseksperimenter og undersøgelser hjælpes til at reagere anderledes, end vi normalt ville gøre.

Når vi forsøger at ændre en adfærd, der for manges vedkommende er en automatisk del af deres handlerepertoire, vil der være brug for hjælp og støtte til tackle de forhindringer, der opstår undervejs.

Ændring af lavt selvværd vil også tage udgangspunkt i mulige beslutninger om livsforandringer omkring temaer som parforhold, uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Således vil der inddrages overvejelser om, hvilket liv man godt kunne tænke sig at leve, hvis selvværdet var bedre, og så få mod til at gøre det. Selvværd ændrer sig ikke ved kun at tale om det, det ændrer sig for alvor, når vi gør noget ved det.

Hvad er målet?

Målet er at skabe mere overensstemmelse mellem det vi ønsker at gøre, og det vi rent faktisk gør. Man kan sige at vores ønsker, drømme og værdier, vil være ledetråden, der bringer os tættere på et liv, som vi er tilfredse med.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar