Hvad er angst?

Alle mennesker kender til angst, og i biologisk og evolutionær forstand skal angst betragtes som en helt naturlig reaktion.

Angst har en beskyttende funktion i vores dagligdag, da den fungerer som en alarmmekanisme der aktiveres, når vi udsættes for fare. Angst kan advare om en fremtidig fare og motivere individet til enten at flygte eller bekæmpe faren, hvormed angst er af stor overlevelsesmæssig værdi. Derfor skal angst opfattes som en hensigtsmæssig og normal reaktion, når der er tale om en reel fare.

Desværre er der mange forekomster af angst, hvor den bliver af uhensigtsmæssig karakter for individet. Mange mennesker oplever nemlig kraftige angstreaktioner, selv uden der er en reel fare til stede.

I det omfang, at angsten er uforholdsmæssig stærk i forhold til den reelle fare, kan den blive invaliderende og dermed hindre personen i at leve et værdifuldt liv. Der skelnes mellem nedenstående angstlidelser:

• Generaliseret angst
• Panikangst
• Agorafobi
• Socialfobi
• Enkeltfobier
(Du kan læse mere om de seperate angstlidelser i menuen til venstre)

Mange mennesker oplever symptomer fra flere forskellige angstlidelser på én gang. Når man lider af angst, er man bange, urolig og anspændt. Man kan opleve fysiske symptomer som f.eks:

• Hjertebanken
• Åndenød
• Kvælningsfornemmelser
• Svimmelhed
• Svedtendenser
• Mundtørhed

Det er vigtigt at slå fast, at angstsymptomer opleves forskelligt fra person til person. Nogle mennesker er angste stort set hele tiden, mens andre kun oplever angst af og til. Nogle mennesker oplever desuden angst i forbindelse med en række specifikke situationer, mens andre kan få angstanfald tilsyneladende uden nogen grund.

På grund af angstsymptomernes ubehag forsøger mange mennesker med angstlidelser at undgå de situationer, hvor de typisk oplever angst, men en sådan undgåelsesadfærd kan hæmme individets livsførelse og livskvalitet betydeligt.

Angstlidelser er således meget invaliderende for individet, og det skønnes, at mellem 15 og 25 % af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil udvikle en angstlidelse.

Hvordan arbejdes med angst?

Kognitiv adfærdsterapi er et nyttigt redskab til at bryde den onde cirkel af angstsymptomer.

Den angste person lærer at ændre sine tanker om de angstfremkaldende situationer, og lærer at bekæmpe sin tendens til at undgå de angstfremkaldende situationer.

Ud over kognitiv adfærdsterapi anvender vi også ACT og mindfulness, som har vist sig effektive i arbejdet med angst.

Hvad er målet?

Målet er, at personen med angst opnår større livskvalitet og ikke lader sit liv styre af angsten.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar