Vores tilbud til virksomheder

Vores tilbud til virksomheder består af en bred vifte af forskellige ydelser, der kan stå alene eller kombineres efter behov:

 • Individuelle samtaler
 • Undervisning og gruppebaserede forløb
 • Mindfulness – Nærværstræning
 • Kursus og undervisning
 • Supervision af ledere
 • Rådgivning

Individuelle samtaler

I et individuelt samtaleforløb sættes den enkeltes oplevelser og handlemuligheder i fokus. Den anvendte psykologiske metode tilpasses problemstillingens karakter.

Individuelle samtaler har en varighed af 1 time.

Et individuelt samtaleforløb omkring en arbejdsrelateret problemstilling vil typisk bestå af 2-4 individuelle samtaler, men det afhænger selvfølgelig af den konkrete problemstilling.

Individuelle samtaler finder som udgangspunkt sted hos os. Hvor problemstillingen kræver det tilbyder vi også samtaler ude af huset på den enkeltes arbejdsplads eller private bopæl.

Akut Hjælp

Jysk Psykologcenter tilbyder psykolog- og krisehjælp til medarbejdere, som har akut brug for hjælp, fordi de er blevet syge af stress eller ramt af pludselig sorg og krise i deres liv.

Med den akutte hjælp tilbyder Jysk Psykologcenter en første psykologsamtale inden for 2 hverdage efter henvendelse pr. mail eller telefon til Jysk Psykologcenter.

I samtalen vil psykologen afklare problemet og påbegynde den indsats, som bedst muligt kan hjælpe i den konkrete situation og til, at medarbejderen bliver rustet til hurtigst muligt at vende tilbage til sit arbejde. Medarbejderen vil få råd og vejledning med hensyn konkrete handlingsmuligheder herunder eventuel sygemelding.

I det omfang det er nødvendigt kan Jysk Psykologcenter tilbyde en eller flere opfølgende samtaler eventuelt kombineret med nærværstræning i form af Mindfulness og undervisning i psykologi.

Gruppesamtaler

Ved sammenhæng mellem flere medarbejderes udvikling er gruppesamtalen en oplagt mulighed. Her samles de implicerede medarbejdere for at udforske, afklare og ændre forholdene i fællesskab. Det kan fx være i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder eller andre fælles oplevelser, som kræver en særlig indsats.

Som udgangspunkt arbejdes der med gruppestørrelser på mellem 2-9 personer.

Gruppesamtaler finder sted i vores konsultation eller på gruppens arbejdsplads.

Gruppesamtaler har en varighed af 1-2 time.

Mindfulnesss – Nærværstræning

Mindfulness er en meget effektiv og dokumenteret mulighed for at reducere stress og skabe øget trivsel og overskud i hverdagen. Et overskud til gavn for den enkelte, men i høj grad også for virksomheden, hvor medarbejdertrivsel og lavere sygefravær er afgørende for en velfungerende arbejdsplads.

Vores erfaringer og videnskabelige undersøgelser viser, at nærværstræning i form af mindfulness kombineret med fx et samtaleforløb udgør en effektiv kombination i forhold til at reducere stress og få stressramte medarbejdere tilbage i arbejde.

Jysk Psykologcenter tilbyder bl.a. et mindfulness kursus på 8 gange 2.5 time for medarbejdere i virksomheder og organisationer. Et kursus som forløber over 8 uger, hvor deltagerne igennem undervisning og meditation vil lære at være opmærksomme og nærværende i forhold til sig selv. De vil opnå metoder, de kan tage med videre i deres liv og arbejde, og som vil give dem et fornyet overskud og mulighed for fremover at kunne håndtere de stressorer, der altid vil være en del af dagligdagen.

Kurser og undervisning

Jysk Psykologcenter har mange års erfaring med at tilbyde målrettede kurser i håndtering af specifikke psykiske og stressrelaterede problemstillinger. Vores løbende evalueringer viser, at et kursus- og undervisningsforløb kan være en meget effektiv indsats i forhold til stress og psykiske problemstillinger. Ofte kombineret med individuelle samtaler.

Vores kurser er tilrettelagt som holdundervisning spændende fra 2-dageskurser til længerevarende kurser med typisk en kursussektion pr. uge á 4-5 timer.

På kurserne undervises der i psykologi med fokus på konkrete psykologiske problemstillinger – fx

 • Stresshåndtering
 • Kommunikation og selvtillid
 • Volds- og trusselshåndtering
 • Eksamens- og præsentationsangst
 • Depression
 • Angst og fobier

Kursernes formål er at give deltagerne viden om psykologiske problemstillinger og metoder og strategier til at håndtere de problemstillinger, som de står med.

Generelt for kurserne er, at de handlingsorienterede i den forstand, at vi arbejder med praktiske øvelser og træning.

Supervision af ledere

En vigtig del af virksomhedens indsats i forhold til medarbejdertrivsel og stress er at ’klæde’ virksomhedens ledere og personaleansvarlige på til bedre at forstå, forebygge og spotte stress samt generelt at blive bedre til at skabe gode rammer for medarbejdertrivsel.

Supervision af ledere er en meget brugbar metode til at udvide ledernes kompetencer i forhold til håndtering af vanskelige personalemæssige problemstillinger. Fx i forbindelse med særligt sårbare medarbejdere, samarbejdskonflikter og dårligt arbejdsmiljø.

Jysk Psykologcenters psykologer har stor erfaring med supervision. Vi tilbyder supervision individuelt eller til ledergrupper.

Rådgivning

Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdertrivsel og sygefravær. Jysk Psykologcenter tilbyder konsulentbistand til virksomheder og organisationer, der ønsker at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være i forbindelse med forandringsprocesser afstedkommet af fx offentliggørelse af kritiske arbejdsrelaterede hændelser, såsom fx bekendtgørelser af omstruktureringer, outsourcing, fyringer mv. Men det kan også være hjælp til at håndtere særlige arbejdsrelaterede forhold, som fx mange vold og trusselsituationer eller generelle samarbejdsproblemer.

Rådgivningen gives som psykologisk bistand til fx ledelse og samarbejdsudvalg. Den kan bestå i hjælp til at planlægge og gennemføre de tiltag og forandringer, som er nødvendige for at løse de aktuelle problemstillinger og udfordringer.