Fakta om effektiv stressindsats

Stress, trivsel og balance mellem arbejde og fritid er i fokus på mange danske arbejdspladser, da de menneskelige og økonomiske omkostninger ved tabt produktivitet og sygefravær ikke er acceptable.

Faktum er, at

  • Ca. hver 10. dansker i arbejde oplever stress i en grad, der kan gøre dem syge.
  • Det vurderes at mere end 25% af alt sygefravær skyldes stress og andre psykiske problemer.
  • Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdertrivsel og sygefravær.
  • Stress og psykiske problemer nedsætter produktiviteten
  • Nedsat arbejdsevne og produktivitet indtil sygemelding.
  • Produktivitet på nul i sygefraværsperioden
  • Nedsat energi og motivation i op til 2 år efter

Kombineret stressbehandlingsindsats virker

Nyeste forskning viser, at en kombineret indsats bestående af samtaler, gruppeforløb, nærværstræning (mindfulness) og dialog giver markant bedre resultater med hensyn til, hvor hurtigt medarbejdere får styr på deres stress og andre psykiske problemer og kan vende tilbage til arbejde.

Effekten af en kombineret stress indsats er flere gange større end traditionel psykologbehandling. En undersøgelse fra Copestress viser, at virksomheder kan få stressramte medarbejdere en måned hurtigere tilbage på arbejde med en kombineret indsats (”En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer”, 2011, Overlæge, dr.med. Bo Netterstrøm, COPESTRESS, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital)

Den hurtige og forebyggende indsats er vigtig

En hurtig indsats, når en medarbejder er blevet syg af stress, er også et afgørende parameter for, hvor hurtigt medarbejderne kommer tilbage i arbejde.

Den optimale stressindsats vil dog altid være den forebyggende indsats, hvor virksomheden sætter fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet før medarbejderne bliver syge af stress. En forebyggende stress- og trivselsindsats i virksomheden, som fx kan bestå i en opbygning af viden hos ledere og medarbejdere om, hvad stress er og hvordan de kan undgå at blive syge af stress. Forbedring af arbejdsmiljøet, ændringer i fx ledelsesstil og samarbejdskulturen er naturligvis en meget vigtig del af den forebyggende indsats.

Undersøgelser peger på, at den forebyggende indsats giver de bedste resultater i forhold til at nedbringe sygefravær og generelt øge arbejdsglæden, samarbejdet og produktiviteten i virksomheden.