Grundlaget for vores tilbud

Den individualiserede støtte

Jysk Psykologcenter sætter det enkelte menneske i centrum, vores indsats er altid tilpasset den enkelte for at sikre den bedste mulige udvikling og støtte til at vende tilbage i arbejde og det liv, som den enkelte ønsker.

Der findes ikke en indsats, som passer til alle mennesker. Vi er alle forskellige, derfor tilbyder vi en bred vifte af individuelle og gruppebaserede tilbud, som vi sammensætter med afsæt i det enkeltes menneskes situation.

Et forløb hos os starter altid med en indledende individuel afklaring, hvor vi taler med den enkelte og bruger de nødvendige scoringsskemaer til præcist at finde frem til problemstillingen og i samarbejde sammensætte det rigtige program.

Kombineret indsats

En kombineret og sammenhængende indsats, der sætter medarbejdernes problemstillinger og handlemuligheder i fokus, er afgørende for gode resultater med henblik på at få medarbejdere hurtigt tilbage i arbejde og styrket i forhold til at håndtere stresssituationer i fremtiden. Derfor tilbyder vi en bred vifte af forskellige ydelser, der kan stå alene eller kombineres efter behov.

Medarbejderens egenomsorg og stresshåndtering

Vores tilbud tager afsæt i, at en afgørende årsag til, at det moderne menneske går ned med stress og ender som udbrændte og sygemeldte ligger i vores manglende evne til at passe på og drage omsorg for os selv. Vi kan ikke undgå stressskabende situationer, men vi kan, blive bedre til at mærke efter, sætte grænser, tage pauser og det hele taget blive bedre til at håndtere pressede situationer i hverdagen.

Det handler også om viden

Viden om, hvad det er, der sker med mig, hvad er stress, hvordan og hvorfor reagerer jeg, som jeg gør, er en meget vigtig del af evnen til at håndtere stresssituationer. Derfor er en vigtig del af Jysk Psykologcenters indsats undervisning i psykologi både på vore kurser, men også som en del af et individuelt samtaleforløb. Ligesom viden om et godt arbejdsmiljø både hos medarbejdere og ledere er af afgørende betydning for håndteringen af stress.

Forebyggende indsats

Den bedste indsats er den forebyggende, hvor virksomheden er proaktiv i forhold til at undgå at medarbejderne bliver syge af stress og andre psykiske udfordringer på arbejdet eller privatlivet.

Det kan være aktiv indsats i forhold til at blive bedre til at opdage stress og problemer i tide og udvikling af medarbejdernes personlige kompetencer og evne til at passe på sig selv.

Men en forebyggende indsats vil også sætte fokus på nødvendige forbedringer af arbejdsmiljøet fx omkring kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen.

Hurtig indsats når skaden er sket

Er en medarbejder først sygemeldt, så er en hurtig og målrettet indsats afgørende. Jysk Psykologcenter tilbyder akut hjælp, som består i, at en medarbejder altid inden for få hverdage får tilbudt den første indledende samtale med henblik på at afklare problemstillingen og planlægge den nødvendige indsats. En hurtig indsats, der giver tryghed for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Evidensbaserede metoder

Vores indsats bygger udelukkende på evidensbaserede tilgange og nyeste forskning indenfor neurovidenskaben.

  • Kognitiv terapi
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • MBKT – Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi