Hvad siger tidligere kursister?

Her kan du læse anmeldelser fra tidligere kursister, der alle har det tilfælles, at de har deltaget i kursusforløb hos Jysk Psykologcenter. Her beretter de tidlige kursister om deres situation og oplevelsen af deres tid på centeret.

Forsamtalen med psykologen fra Jysk Psykologcenter var en stærk og afgørende oplevelse for Helle.

Efter at være gået ned med stress, været sygemeldt i mere end 1 år, haft 2 samtaler med en psykoterapeut og 10 samtaler med en psykolog hørte den 35-årige Helle socialrådgiveren fra Jysk Psykologcenter fortælle om centerets kurser.

”Det var som om socialrådgiveren talte lige ind i mig”, siger Helle.

”Hun snakkede om hvordan stress kan udløse angst, om de mennesker der gik på kursus på Jysk Psykologcenter, om deres panikanfald, om hvordan skolen tog sig af deres angst, og det hele berørte mig meget dybt”.

Helle havde været inde i et langt og dårligt arbejdsforløb i en virksomhed, hvor chefen drev rovdrift på hendes evner og arbejdsindsats, og det blev efterhånden normalt, at hun arbejde mellem 50 og 70 timer om ugen på kontoret.

”Det endte med at jeg fik et ildebefindende, mens jeg var på arbejde, og jeg var tæt på at besvime. Min læge sagde det var stress, og sygemeldte mig i 14 dage. Inden de 14 dage var gået var jeg røget ind i en depression, så sygemeldingen blev forlænget”.

Udover sygemeldingen og noget medicin – som Helle sagde nej tak til – havde lægen ingen tilbud, og da Helle havde været sygemeldt et år, blev hun i 2007 fyret. Det var på det tidspunkt hun opsøgte en psykolog, og derefter meldte hun sig på et kursus på Center for Sundhed og Livsstil. Og det var der hun mødte socialrådgiveren fra Jysk Psykologcenter.

Forståelse og indsigt

Efter at have mødt socialrådgiveren ville Helle meget gerne på kursus på centeret, og hun var derfor til den obligatoriske forsamtale med en psykolog:

”Den samtale blev et vendepunkt i mit liv. Den varede en time, og i løbet af den time kom jeg længere ind til problemernes kerne, end jeg var nået i løbet af 10 samtaler med min ”egen”  psykolog.”

”Jeg blev faktisk så følelsesmæssigt påvirket, at jeg ikke kunne gå bagefter. Jeg måtte ligge på en sofa og sunde mig, inden jeg kunne køre bil”.

”Jeg blev under samtalen mødt med så megen forståelse og indsigt i lige netop den situation jeg var i, en forståelse og indsigt jeg aldrig havde mødt tidligere i mit sygdomsforløb. Det var stort”.

Basisviden

Selve kursusforløbet gav Helle en basisviden, som hun bruger hver eneste dag, og hun husker stadig flere af undervisernes sætninger helt klart. For eksempel:

– At leve i overensstemmelse med egne værdier
– At være venlig og omsorgsfuld over for mig selv.
– At tage ét skridts afstand fra mine tanker
– At være med det der er

”Og det sker stadig, at jeg hører undervisernes – Leifs, Anettes eller Jonnas – stemmer fra undervisningstimerne. Og jeg hører stadig de fortæller mig, hvordan jeg skal håndtere min angst.”

Accept

Helles angst blev udløst af et stort arbejdspres, og en chef der ikke passede på hende.

”Jeg har accepteret, at angsten i dag er en del af mig. Jeg er bevidst om det, og jeg prøver at holde op med at kæmpe imod angsten.”

Helle har erkendt, at hun lider af fobi for følelser. Det betyder, at hun er angst for at komme tæt på visse af sine egne følelser.

”Men via kurset på Jysk Psykologcenter lærte jeg hvad fobien kommer af, og den forståelse var enormt vigtig for mig”, siger Helle.