Kursus i håndtering af  vold og trusler

2 dages træning i hensigtsmæssig håndtering af vold og trusler

Formålet med kurset er…

at give dig metoder og strategier til at håndtere vold og trusler fra andre på en måde, så du får passet bedst muligt på dig selv. Vi vil komme ind på, hvordan man bedst mestrer konkrete situationer, hvor du udsættes for trusler og/eller vold.

Et andet formål med kurset er dog at formidle viden om, hvordan du bl.a. ved hjælp af coping-strategier, klarer tiden efter, at du har været udsat for vold eller trusler. Hvordan reagerer man typisk bagefter og hvordan tackler man egen og andres efterreaktioner? Du lærer at tage bedre vare på dig selv og andre efter, at du/de har været udsat for vold eller trusler.

Kurset henvender sig…

til dig som på arbejdspladsen har været udsat for eller risikerer at blive udsat for trusler og/eller vold fra andre. Måske har du allerede været udsat for ubehagelige episoder, hvor du eller dine kolleger har måttet tackle andre menneskers aggression, verbalt og/eller fysisk. Eller måske ved du blot, at det forekommer inden for dit arbejdsområde og ønsker at være bedre rustet, hvis det en dag skulle blive aktuelt. Det kan også være, at du er leder for medarbejdere, som har risiko for at møde vold og trusler i deres arbejde, hvor du ønsker at blive bedre til at give den rigtige støtte og vejledning af dine medarbejdere.

Det at blive udsat for vold og trusler er en meget grænseoverskridende oplevelse, som hos de fleste vil afstedkomme en stressreaktion. Omfanget af ens reaktion afhænger af selve oplevelsen (– hvor voldsomt var det?), ens personlighed (tidligere tabsoplevelser, coping-strategier etc.) samt af omgivelsernes støtte.

Kurset vil give dig

  • metoder og strategier til konkret håndtering af problemepisoder, herunder hvordan du mindsker risikoen for et voldeligt udfald
  • viden om normale efterreaktioner, når man bliver udsat for andres fysiske og verbale aggression. Hvilke følelser, tanker og fysiske fornemmelser kan man forvente og hvad man stiller op med sig selv eller andre, der har det sådan? –
  • strategier i forhold til at håndtere efterreaktioner på vold og trusler. Dvs. du bliver bedre rustet til at hjælpe dig selv og dine kolleger med at komme videre efter en rystende volds- og trusseloplevelse på arbejdspladsen.

Kursusform og omfang

  • Kurset foregår over 2 hele dage á 7 timer, dvs. i alt 14 timers varighed. Se vores hjemmeside for nærmer info om kursusdatoer. Vi udbyder også kurset som weekendkursus (2 lørdage).
  • Kurset er tilrettelagt som holdundervisning, hvor der veksles mellem tavleundervisning og øvelser i smågrupper med udgangspunkt i cases, dvs. konkrete eksempler på efterreaktioner.
  • Der kan være max. 15 deltagere pr. kursushold.
  • Kurset tilbyder vi også som firmakursus til arbejdspladser, hvor vi kan skræddersy indhold og tidspunkt til jeres behov og problemstillinger. Kontakt os for nærmere aftale om muligheder og priser for firmakursus.