Kursus i stresshåndtering

Formålet med kurset er, at…

 • ruste dig bedst muligt til at tackle stressende situationer dvs. minimere risikoen for, at du udvikler stress.
 • arbejde med din aktuelle oplevede stress og eventuelle symptomer på udbrændthed.
 • lindre din stressreaktion, i første omgang ved at forstå og øge din accept af, hvordan og hvorfor den er opstået. En stressreaktion er således altid et vigtigt signal om, at de oplevede krav overstiger dine ressourcer.
 • lære dig metoder til at håndtere aktuel stress, herunder brug af nærværstræning i form af mindfulness.
 • styrke din evne til at håndtere stressende livsomstændigheder.

Om stress
Stress opstår, når du oplever, at en situations krav overstiger dine ressourcer: Dette er en almenmenneskelig erfaring, dvs. at vi alle oplever det fra tid til anden. Det egentlige problem opstår, når den slags situationer bliver hverdagskost, enten fordi vores livsomstændigheder er umenneskeligt hårde, f.eks. i forbindelse med kriser i privatlivet evt. i kombination med et krævende job eller fordi vi har svært ved at sige fra overfor andre. Hvis vi igennem længere tid oplever et dagligt pres pga. uløste problemer, vil den typiske reaktion være træthed, koncentrationsbesvær, tristhed, håbløshed og evt. angst. Derved etableres en ond cirkel, idet vores faktiske ressourcer mindskes med det resultat, at vi hyppigere kan få oplevelsen af ikke at leve op til forskellige situationers krav.

Kurset henvender sig…
til dig som privat og/eller på arbejdspladsen oplever et pres, som beskrevet ovenfor, hvor du ofte tvivler på, om du kan løfte opgaverne. Eller du er måske begyndt at sove dårligt om natten, glemme ting, har svært ved at koncentrere dig og være nærværende, oplever kropslig uro, tristhed og/eller angst… Måske har du en idé om, at det er stressrelateret, men du ved ikke, hvad du skal stille op for at ændre tilstanden. Eller du er allerede sygemeldt pga. stress og ønsker at få hjælp til at tackle din aktuelle stress. Samtidig vil du gerne rustes til at vende tilbage på dit arbejde, med mindst mulig risiko for tilbagefald af stress.

Kurset vil give dig…

 • viden om stress: forskellige definitioner, typiske symptomer, årsager, vedligeholdende mekanismer etc.
 • strategier til at håndtere og minimere aktuel stress og lindre udbrændthed.
 • forebyggende strategier i forhold til stress og udbrændthed.

Kursusform og omfang

 • Kurset foregår over 6 gange, 3 timer ad gangen. Dvs. i alt 18 timer.
 • Det er tilrettelagt som holdundervisning, hvor der veksles mellem tavleundervisning og øvelser i smågrupper med udgangspunkt i cases, dvs. konkrete eksempler på stressreaktioner og udbrændthed.
 • Der er i tilrettelæggelsen af undervisningen taget højde for, at deltagerne kan have problemer med koncentration og hukommelse.
 • Undervisningen kan foregå i dagtimerne eller på lørdage alt efter de tilmeldte kursisters ønsker og behov. Se vores aktuelle kurser for information om kommende kurser i stresshåndtering.
 • Der kan være max. 10 deltagere pr. kursushold.
 • Kurset tilbyder vi også som firmakursus til arbejdspladser, hvor vi kan skræddersy indhold, tidspunkt og sted til jeres behov og særlige problemstillinger. Kontakt os for nærmere aftale om muligheder og priser for kurset i stresshåndtering.


0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar