2 dags kursus i kommunikations- og selvtillidstræning 

Formålet med kurset er…

at give dig metoder og strategier til at kommunikere mere hensigtsmæssigt og ad den vej give dig mulighed for at forbedre dine relationer til andre mennesker, øge dit selvværd, din livskvalitet og evne til at opnå dine mål i tilværelsen.
Endvidere viser undersøgelser, at stress, angst og andre psykologiske problemer ofte hænger sammen med en kommunikationsstil, hvor man har svært ved at sige til og fra overfor andre. En hensigtsmæssig kommunikation med omgivelserne kan øge din selvtillid og reducere dit stressniveau, uanset hvad du har med dig af negative erfaringer (f.eks. mobning etc.).

Kurset henvender sig…

til dig som oplever kommunikationsproblemer i relationen til andre og som måske ønsker at blive bedre til at få dine synspunkter hørt og til at kunne sige til og fra over for andre på en hensigtsmæssig måde.
Du oplever måske, at du sluger for mange kameler og er for god af dig på arbejdspladsen, hjemme eller i vennekredsen. Eller hvis andre siger noget ubehageligt til dig, bliver du så overrumplet, at du ikke ved, hvad du skal svare, eller du opdager det først bagefter og ærgrer dig så over, at du ikke fik svaret igen. Måske gør du andre så mange tjenester, at der ikke er noget overskud tilbage til dig selv og du ønsker at kunne sige fra uden at virke afvisende og føle at det ikke er egoistisk at gå efter at få egne behov opfyldt.

Kurset vil give dig

  • indblik i forskellige former for kommunikation og deres konsekvenser for afsender og modtager (e).
  • teknikker til at kommunikere med andre på en høflig og venlig måde, men samtidig med respekt for dine egne grænser og behov.
  • viden om sammenhængen mellem livshistorie og kommunikationsstil.

Kursusform og omfang

  • Kurset er tilrettelagt som holdundervisning, hvor vi vil skifte mellem teori og praktiske øvelser i små grupper. Vi opfordrer dig til at være aktiv på kurset og uddybe med dine særlige problemstillinger, så vi så vidt muligt kan tilpasse undervisningen til dine behov.
  • Undervisningen foregår over 2 dage (lørdage) á 6 timer og begge dage fra kl. 10-16. Der vil være indlagt pauser med ca. 45 minutters mellemrum, hvor der er te og kaffe. Desuden vil der være frokostpause fra kl. 12-12.30, hvor der vil blive serveret frokost her på centeret.
  • Der kan max. være 15 deltagere på holdet.
  • Kurset i kommunikation og selvtillidstræning tilbyder vi også som firmakursus til arbejdspladser, hvor vi kan skræddersy indhold og tidspunkt til jeres behov og arbejdssituation. Kontakt os for nærmere aftale om muligheder og priser for firmakursus i kommunikation og selvtillidstræning.