Intensivt 8 ugers kursus i eksamens- og præsentationshåndtering

Formålet med kurset er…

at give dig metoder og strategier til at håndtere din eksamensangst og dermed styrke dig til at gå til eksamen. Men kurset kan også hjælpe dig, der ønsker at blive bedre til at gå til jobsamtale, holde oplæg og være i centrum. Du vil lære at mestre de situationer, hvor du oplever angst, på en mere hensigtsmæssig måde. Kurset vil give dig mulighed for at reducere den undgåelses- og sikkerhedsadfærd, der i dag hindre dig i at nå dine mål.

Kurset henvender sig…

til dig som er i gang med uddannelse, efteruddannelse eller et arbejde, hvor du er meget i centrum, og som oplever intensivt ubehag i forbindelse med at stå frem, fremlægge/holde oplæg eller gå til eksamen/jobsamtale. Situationer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre det, du er i gang med, og som betyder noget for dig.

Om eksamensangst

De fleste mennesker oplever nervøsitet i forbindelse med at komme i centrum, men for nogle mennesker bliver denne nervøsitet så ubehagelig og intensiv, at man begynder at frygte og dermed undgå disse situationer. For nogle betyder det, at de ikke kan tage den uddannelse eller det job, de gerne vil have. For andre betyder det, at de ikke kan præstere så godt i eksamenssituationer, som de gerne vil.

Et angstanfald er meget ubehageligt og afstedkommer stærke fysiske symptomer og et ønske om hurtigt at komme væk og i sikkerhed. De fleste, der lider af eksamensangst oplever så stor en frygt og ubehag ved at gå til eksamen, at det er lammende og de vil på alle måder prøve at undgå det.

Vi ved ikke præcist hvor mange, der lider eksamensangst, bl.a. fordi mange synes det er pinligt og ikke fortæller det til andre, men et godt bud ville være at mellem 10-20 % i en klasse har så intensive angstsymptomer, at de ikke klarer sig så godt til eksamen, som de ellers ville have gjort.

Kurset vil give dig…

  • viden om hvordan eksamensangst opstår og vedligeholdes og hvad der sker under et angstanfald – hvordan viser eksamensangst sig og hvorfor får jeg det sådant.
  • viden om sammenhænge mellem tanker, kropslige symptomer, følelser og adfærd.
  • træning af ny adfærd og nye måde at håndtere angst på. Kun ved gøre tingene på en ny måde kan vi ændrer på vores forhold til angsten. Denne træning kaldes eksponering, og er en metode, hvor vi i fællesskab træner eksamenssituationer med ny øjne og nye strategier.

Kursusform og omfang

  • Kurset er tilrettelagt som holdundervisning, hvor der undervises i psykologi med fokus på eksamensangst. Ved at blive undervist på hold får du mulighed for at dele og drøfte dine erfaringer med andre, der har det ligesom dig.
  • Undervisningen foregår én gang om ugen á 3 timer i 8 uger.
  • Der vil være hjemmearbejde mellem kursusgangene.
  • Der vil deltage ca. 8 på holdet.
  • Du vil udover undervisning have mulighed for 2 timers individuel psykologsamtale til en særlig kursuspris på 550 kr. pr. time.


0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar