Kursus i angsthåndtering

Formålet med kurset er…

at give dig metoder og strategier til at håndtere din angst og styrke din livskvalitet. Du vil lære at mestre angstprovokerende situationer på en mere hensigtsmæssig måde, som vil give dig mulighed for at reducere den undgåelses- og sikkerhedsadfærd, som i dag indsnævrer dit liv.

Kurset henvender sig…

til dig som fungerer i en hverdag med fx arbejde eller uddannelse, men som oplever et intenst ubehag i almindelige dagligdags sammenhænge. Kurset er også relevant for dig som lige nu er ledig og som måske via jobcenteret kan få bevilliget kurset. Der kan være tale om social angst, – frygt for andre menneskers kritik og negative vurdering. Du frygter måske at komme til at ryste, rødme, svede eller optræde på en sådan måde, at andre kan se ,at du er usikker eller nervøs.

Alt dette kan opleves som ydmygende, flovt eller pinligt. Ubehaget og frygten kan opstå i mange situationer og sociale sammenhænge – eksempelvis møder, præsentationsrunder, spisesituationer, i forretninger m.v. og betyde, at du tilstræber at undgå disse situationer, hvilket kan betyde en indsnævret tilværelse. Der kan også være tale om Agorafobi og Panikangst med vanskeligheder ved at færdes forskellige steder alene eller med andre.

Kurset giver dig…

  • metoder og strategier, der nærmest kan ”opløse” angst, således du har forbedrede muligheder for at mestre angstprovokerende situationer og sammenhænge.
  • viden om sammenhængen mellem tankemæssige, kropslige og følelsesmæssige reaktioner, samt de vedligeholdende strategier du tilskyndes til af nød for at kunne håndtere bestemte situationer i hverdagen. Strategier som med tiden for en selvforstærkende effekt med et indsnævret liv til følge

Kursusform og omfang

  • Kurset er tilrettelagt som holdundervisning, hvor der undervises i psykologi med fokus på angst.
  • Kurset er handlingsorienteret i den forstand, at vi arbejder med praktiske øvelser og træning i angsthåndtering.
  • Undervisningen foregår sen eftermiddag eller aften en gang om ugen á 3 timer i 8 uger.
  • Du vil udover undervisning få tilbudt 1 times individuel psykologsamtale samt en afklarende forsamtale før kursusstart.
  • Der vil være hjemmearbejde mellem kursusgangene.
  • Der vil deltage ca. 7 på holdet.
  • Endvidere er der mulighed for efterfølgende at tilkøbe vejledning og støtte til fortsat træning. Vi har fx gode erfaringer med at planlægge en eller flere opfølgningsmødegange 1-2 måneder efter kursusafslutning.


0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar