Individualiseret forløb – mulighed for samtaler, mindfulness og kreativt værksted – 11 uger.

Individualiseret 11 ugers forløb indeholder en kombination af samtaler med en psykolog, undervisning i mindfulness og kreativt værksted. I mindfulness og kreativt værksted vil du stifte bekendtskab med andre som følger individuelt forløb.

Samtalerne tilpasses dine specifikke behov i forhold til problemstilling, hyppighed og varighed. Forløbet kan strække sig fra ganske få samtaler til længerevarende forløb afhængigt af muligheder og behov. En samtale vil typisk vare ca. en time. Det vil også være muligt, at psykologen kan tage med dig ud i de situationer, hvor problemstillingen viser sig. Det kan være en støtte til, at du bliver bedre til at håndtere de vanskelige situationer.

Forløbet tager oftest udgangspunkt i en forsamtale, hvor problemstillingen undersøges i fællesskab, og hvor der udstikkes en retning i forhold til, hvordan samtalerne kan være en støtte til, at du skaber forandringer i dit liv.

Mindfulness vil forekomme en gang om ugen af to timer. Her får du undervisning i og træner din opmærksomhed, dit nærvær og tilstedeværelse i nuet. Dette gøres via meditations øvelser som er tilpasset de problemstillinger husets kursister har tilfælles.

Det Kreative værksted er to gange ugentlig af to timer. Her kan du benytte værkstedets mange kreative muligheder og være sammen med ligesindede. Det kreative værksted har ingen fast undervisning, men en daglig leder som underviser hvis du vil lære noget nyt eller have hjælp til dine kreative sysler i almindelighed.

Samtalernes og undervisningens grundlag er…
Kognitiv Adfærdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT ( Medfølelsesorienteret terapi) og MBKT (Mindfulness baseret kognitiv terapi).

Formålet med det individualiserede forløb er:
At bidrage til, at deltagerne opnår højere livskvalitet og afklares i forhold til fremtidige tiltag.

Kurset er åbent for alle, men optagelse vil altid ske efter en afklarende samtale med en af vores psykologer.
Til disse kurser ydes støtte via lov om folkeoplysning

Mange af vores kursister bliver også henvist via kommunens jobcenter, da kurset kan bevilges jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §32, 2.

I Århus er det sagsbehandleren på Jobcentret, som i samarbejde med sociallægen på områdekontoret der henviser personer til Jysk Psykologcenter, og den endelige visitering varetages af en af vores psykologer. 

Brug for yderligere information? Kontakt

Jysk Psykologcenter, Tlf. 86 12 11 91.