Individuelle samtaler

Et individuelt forløb tilpasses dine specifikke behov i forhold til problemstilling, hyppighed og varighed. Forløbet kan strække sig fra ganske få samtaler til længerevarende forløb afhængigt af muligheder og behov. En samtale vil typisk vare ca. en time. Det vil også være muligt, at psykologen kan tage med dig ud i de situationer, hvor problemstillingen viser sig. Det kan være en støtte til, at du bliver bedre til at håndtere de vanskelige situationer.

Forløbet tager oftest udgangspunkt i en forsamtale, hvor problemstillingen undersøges i fællesskab, og hvor der udstikkes en retning i forhold til, hvordan samtalerne kan være en støtte til, at du skaber forandringer i dit liv.

Samtalernes grundlag er…

Kognitiv Adfærdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Mindfulness. Vi kan hjælpe dig med, at du får den tilgang, som passer bedst til dig som person.

Formålet med samtaleforløbet er

hjælp til selvhjælp. Forandringer opstår som følge af, at du begynder at ændre på din adfærd mellem samtalerne. Vi har et ”ordsprog” som siger: ”Når du gør, som du plejer, så får du det, som du plejer, og når du gør noget nyt, så oplever du også noget nyt”. Under forløbet vil du kunne lave aftaler med psykologen om adfærdsændringer mellem aftalerne, som vil føre til mere frihed og fleksibilitet i dit liv. Derved kan forandringerne opstå i kombinationen mellem samtalerne og din indsats i mellemtiden.

Forløbet bygger på …

en samarbejdsrelation, som betyder, at psykologen har viden og erfaring, men det er dig, som er eksperten i forhold til dig og dit liv. Derfor mødes du med respekt, lydhørhed og ligeværdighed og alle tiltag under forløbet sker kun, hvis du indvilliger og kan se det hensigtsmæssige i det.

Du vil få en grundig undervisning og psykologisk forklaring, som kan hjælpe dig til at få en større forståelse for din egen problemstilling, hvilket ofte er en stor lettelse og et godt grundlag for at begynde at ændre på sin adfærd.

Problemstillingerne er ofte noget, som man har gået med i længere tid, og som efterhånden er blevet til indgroede vaner. Derfor kan det tage noget tid at ændre. Det er vigtigt at give sig selv noget tålmodighed og tid til at ændre sine adfærdsmønstre. Psykologen kan hjælpe dig med at finde et niveau, hvor du ikke presser dig selv for hårdt samtidig med, at du arbejder på at ændre adfærd. Sammen kan I arbejde med at justere denne balance løbende igennem forløbet.