Historien bag Mindfulness

Mindfulness meditation (Vipassana) er en indsigtsmeditation, som har dybe rødder ind i Buddhismen og  omkring 2500 år på bagen som meditationsform. Der findes mange forskellige måder at meditere på og i de fleste vil elementer af Mindfulness indgå, men som tilgang er den ”helt sin egen”. I Mindfulness meditation træner vi en helt bestemt måde at være opmærksom på:

  • Med vilje
  • Fra øjeblik til øjeblik
  • Ikke dømmende

Megen menneskelig smerte og lidelse kommer af den måde vi forholder os til de forskellige problemer vi har.  Ofte er det ikke bare den rå lidelse/smerte der rammer os. Lidelserne bliver yderligere forstærket af vore egne tanker og bekymringer og måde at forholde os til disse problemer på hvad enten de som udgangspunkt er fysiske eller psykiske.

Det erkendte Jon-Kabat Zinn for mange år siden

Han begyndte at bruge Mindfulness i behandlingen af kronisk syge mennesker på et hospital i USA. Han arbejdede med mennesker, som det etablerede sygehusvæsen ikke kunne hjælpe tilstrækkeligt, hverken medicinsk, operativt eller via samtaleterapi. Det kunne være kroniske smertepatienter, aids, hjerteproblemer, angst osv..
Jon Kabat-Zinn udviklede et 8-ugers Mindfulness program også kaldet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR).
I dag er over ti tusinde mennesker blevet hjulpet på hospitalet ad den vej. Ikke at Mindfulness kunne helbrede lidelsen, men måden at håndtere den – leve med den – blev ofte markant anderledes.

Mange år senere var der en gruppe engelske forskere, …

som havde fået til opgave at arbejde med tilbagefaldsforebyggelse af depressioner. Forskningen viste, at jo flere gange man havde haft en depression jo lettere var det at få en igen. De ledte efter en metode, som kunne hjælpe mennesker med at opdage symptomerne i tide og en anden måde at håndtere tilstanden på. De havde hørt om Jon Kabat-Zinns gode resultater og rejste til USA i håb om at kunne tage en teknik med sig hjem, der kunne bruges til tilbagefaldforebyggelsesarbejdet.
Deres baggrund var i den kognitive adfærdsterapis tradition.
Efter nogle kraftigere overvejelser om meditation var den rigtige vej, og efter nogle forsøg med at bruge Mindfulness som en slags teknik endte de op med en ny udgave af Kabat-Zinns 8 ugers kursus, som specielt rettede sig mod tilbagefaldsforebyggelse af depressioner. Mindfulness Baseret Cognitive Terapi (MBCT).

Man kan læse mere om det i fx

”Mindfulness Based Cognitive Therapi”, Segal, Teasdale  Williams”, 2002

Siden hen har Mindfuness bredt sig  ”world wide” og vi var blandt de allerførste i Danmark

Det første kursus i MBCT og MBSR i Danmark fandt sted i 2002 arrangeret af Antonia Sumbundu og hvor instruktørerne Professor Mark Williams og Jon Kabat-Zinns mangeårige nære samarbejdspartner, Ferris Urbanowski underviste i en 5 dages intensiv workshop i Tisvildeleje. To fra Jysk Psykologcenter deltog.

Senere har vi videreuddannet os …

via mange kongresser , kurser og retreats både i ind og udland, ligesom vi gennem mange år har gennemført 8-ugers kurser  for såvel personer med stressrelaterede lidelser som professionelle behandlere.
I dag bliver Mindfulness brugt i mange sammenhænge og der har været og er til stadighed megen forskning på området.

Vores Mindfulness kurser bygger på MBSR og MBCT traditionen

  • Kurserne varer som sagt 8 uger hvor man mødes 1 gang om ugen i 2½ time hvor instruktørerne guider meditationerne og en anden af hjørnestenene i kurset er den daglige hjemmetræning, som er en del af kurset. Herudover mødes man til en fordybelsesdag i stilhed i den 6. uge.
  • Mindfulness kan man snakke om, men det er i særdeleshed en oplevelse –  en livsstil.
  • Instruktørerne leder dagen og meditationerne og mediterer sammen med kursisterne.
  • Hjemmetræningen består i forskellige øvelser, bl.a. ved at man får en CD med hjem, som man bruger i denne uges meditationspraksis.

Der vil i løbet af kurset komme forskellige meditationer og dermed Cd’er. Ved hvert kursus vil der herudover blive uddelt handouts.