Mindfulness

Mindfulness er træning i opmærksomhed og bevidst nærvær i nuet, frem at være optaget af fortiden og fremtiden. Træningen sætter fokus på selvomsorg og venlighed overfor sig selv.

Samtidig er mindfulness en træning i at møde og undersøge de følelser og oplevelser – som er til stede i bevidstheden – med accept, venlighed og rummelighed, i stedet for at kæmpe imod dem.

Mennesker med stress-relaterede lidelser – herunder angst og depression – er vant til at presse sig selv meget hårdt, og udøver ofte en sønderlemmende selvkritik i håbet om at ændre sin situation til det bedre.

Resultatet af den strategi er oftest, at problemstillingen forværres. Der eksisterer som regel en række negative erfaringer fra tidligere begivenheder, og der bruges meget energi på at bekymre sig og træffe foranstaltninger for at undgå lignende situationer i fremtiden. Strategien indebærer også overspisning, apati og hvileløs aktivitet.

Ved meditation trænes evnen til at observere sig selv og forbindelserne mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd, der fungerer som automatiserede mønstre og ureflekterede barrierer. Således kan vanemæssig og uhensigtsmæssig adfærd identificeres, hvilket gør det muligt at skifte til en mere hensigtsmæssig adfærd, som med tiden vil fungere som en mere effektiv løsning af problemerne.

Mindfulness giver en oplevelse af at være et mere helt menneske, og mere overskud til at acceptere det som alligevel ikke står til at ændre i øjeblikket.