Effekt af behandlingsforløb

Deltager du i et kursusforløb hos Jysk Psykologcenter, vil du med 80% sandsynlighed opleve en forbedring af din tilstand og et markant fald i de svære symptomer, som hæmmer din hverdag. Du vil også med stor sandsynlighed øge dine muligheder for at fastholde eller genoptage din tilknytning til arbejdsmarkedet eller et uddannelsesforløb.

I tal ser det således ud:

  • 80 % af kursisterne oplever en positiv  forbedring af deres almene tilstand målt på forskellige adfærds-, tanke og symptomparametre på både kort og lang sigt
  • 60 % af kursisterne har kun lette symptomer efter kurset og oplever et markant fald i svære symptomer. En tendens som fastholdes på længere sigt.
  • En stor andel af kursister forlader passiv forsørgelse efter endt kursusforløb. F.eks. falder andelen af deltagere på kontanthjælp eller sygedagpenge fra 72% før deltagelsen i kurset,  til omkring 30% efter et år. Efter tre år er andelen af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere helt nede på 22%.

Jysk Psykologcenter måler løbende resultaterne af de kursusforløb, som vi tilbyder.

Vi måler både i hvilken grad et kursusforløb forbedrer kursistens almene tilstand i forhold til reduktion af angst og stress, og vi måler, hvilken effekt kursusforløb har på deltagerens beskæftigelsessituation.

Målingerne sker via en systematisk gennemført spørgeskemaundersøgelse, som alle kursister udfylder når kurset begynder, når kurset slutter, samt en gang om året de følgende 3 år.

Denne massive informationsindsamling giver et godt grundlag for en underbygget statistisk analyse af effekten af at deltage i forløb hos Jysk Psykologcenter.

Vil du læse mere om Jysk Psykologcenters resultater henvises til effektanalyse udført for Jyske Psykologcenter af Rikke Ibsen, iTracks.

Læs hele rapporten