Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

I holdundervisningen på Jysk Psykologcenter får den rummelige og fleksible dagligdag, samt et stort overlap i målgruppens problemstillinger karakter af miljøterapi. Samværet kan inspirere til refleksion og træning, samt stimulere til nødvendigt mod, støtte og samarbejde i arbejdet omkring eksempelvis angst.

Kognitiv terapi vil i praksis, afhængigt af person og problemstilling, blive kombineret med øvrige tilgange praktiseret på Psykologcenteret: Adfærdsterapi, ACT og Mindfulness.

ACT er en teoretisk og praktisk videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi, som bygger på principper om hjælp til selvhjælp og indsigt i hvilke barrierer, der står i vejen for at opnå personlige mål.

ACT fokuserer på, at kursisten identificerer de adfærdsmønstre, som fastholder den nuværende problematik, og hvilke nye former for adfærd, som giver nye erfaringer og muligheder.

ACT lægger meget vægt på, at kursisten arbejder med sin villighed til at overvinde de barrierer, som forhindrer opnåelse af personlige målsætninger.

ACT fokuserer på, at kursisten bliver bevidst omkring de personlige værdier, som gør det meningsfuldt at nå sine personlige mål. Det kan eksempelvis være uddannelse eller stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

ACT giver kursisten mulighed for at undersøge sine grundlæggende antagelser om sig selv og andre og opnå erkendelser om, hvordan disse antagelser viser sig som vanemæssige adfærdsmønstre i konkrete situationer i hverdagen.

Kursisten og underviseren vil i fællesskab undersøge hvilke situationer i kursistens liv, som vil være velegnede til at eksperimentere med ny adfærd. Dette samarbejde fører til konkret hjemmetræning. De nye erfaringer vil derefter blive gennemgået de følgende undervisningsdage og ny træning vil blive aftalt.

Formålet er, at kursisten gradvist oplever nye handlemuligheder, større selvtillid, mere fleksibilitet, større tilfredshed og en bredere identitetsopfattelse.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar