Socialfaglig indsats

Den socialfaglige indsats er en vigtig del af et 11 ugers kursus. En indsats, som har til formål, at støtte og vejlede kursisterne med at få rede på deres liv.

Det kan dreje sig om hjælp i forhold til:

  • Jobcenter
  • A-kasse
  • Arbejde
  • Uddannelse
  • Revalidering
  • Lægelig behandling
  • Bolig
  • Pension

Indsatsen er helhedsorienteret med fokus på beskæftigelse og/eller uddannelse.

Indsatsen er integreret i dagskurserne i form af løbende undervisning, kompetenceafklaring og vejledning om den relevante lovgivnings rammer og muligheder.

Den socialfaglige indsats består også af individuelle, afklarende samtaler der skal munde ud i erhvervsrettede tiltag i forhold til lov om beskæftigelsesindsats og revalideringsbestemmelser.

Den socialfaglige indsats vægtes højt på Jysk Psykologcenter, da den kan sikre kursistens mulighed for at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.