Formål med 11 ugers forløb

Formålet med et 11 ugers kursus er, at give deltagerne indsigt i og forståelse af de vanskeligheder, de oplever, og som forhindrer dem i at leve et liv i overensstemmelse med deres egne værdier og ønsker.

Samme vanskeligheder forhindrer dem måske i at varetage et arbejde eller et studie. En vigtig del af kurset er en udredning og efterfølgende bearbejdning af den enkeltes problematik, som er et vigtigt skridt i retning af en tilbagevenden til arbejdsmarkedet på realistiske vilkår.

Endelig arbejdes der med at bryde den sociale isolation og de sociale følgeproblemer, der ofte følger af den aktuelle livssituation.

Således er formålet med 11 ugers kurset, at bidrage til, at deltagerne opnår højere livskvalitet og afklares i forhold til arbejde eller uddannelse. Herunder eventuelt give forslag til forvaltningen om iværksættelse af revalidering, virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjobafklaring eller førtidspensionsafklaring.