Indholdet af 11 ugers forløb

Kurset er tilrettelagt som holdundervisning kombineret med eksponeringsøvelser og individuelle samtaler med psykolog og socialfaglig medarbejder.

Kurset forløber over 11 uger, som et modul-opbygget forløb, hvor aktiviteterne foregår på hverdage med enkelte aktiviteter i de sene eftermiddags- og aftentimer.

Kurset består af bl.a.

  • Psyko-edukation, hvilket vil sige at kursisterne opnår viden om og indsigt i lidelsernes anatomi jf. gældende og nyeste viden på området.
  • Eksponering,
dvs. øvelse i at være i og håndtere de situationer, der forsøges undgået.
  • Mindfulness, opmærksomheds- og nærværstræning, der har vist sig effektiv ift. reduktion af såvel stress, angst som depressive symptomer.
  • Kreativt værksted, fordybelse og udfoldelse af kreative sider, samt øvelse i at være med det som kommer.
  • Socialfaglig rådgivning og vejledning i gruppe og individuelt, hvor der arbejdes med at udarbejde uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige perspektiver, der tager afsæt i den enkeltes evner, forudsætninger og behov. Endvidere arbejdes med sociale problemer, der kan følge af aktuel livssituation (økonomi, bolig, familieproblemer osv.).