Optagelse på 11 ugers forløb

Alle har mulighed for at følge vores 11 ugers kursus. Men før optagelse afholder vi altid en forsamtale med dig for at afklare, hvorvidt et 11 ugers kursus vil passe til dig og din situation eller du evt. vil have mere gavn af andre tilbud  – f.eks. et individuelt samtaleforløb.
Til disse kurser ydes støtte via lov om folkeoplysning

Der er også mulighed for at kurset kan bevilges af kommune og jobcenter jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §32, 2.

Ved ønske om at henvise en borger til et 11 ugers forløb på Jysk Psykologcenter, skal sagsbehandleren udfylde et henvisningsskema, og borgeren skal udfylde et optagelsesskema.

Henvisnings- og optagelsesskema kan hentes her

De udfyldte skemaer sendes til Jysk Psykologcenter, som efterfølgende vil indkalde borgeren til en forsamtale med en psykolog.

Forsamtalen koster 750 kr., som faktureres henvisende kommune.

Formålet med forsamtalen er at foretage en endelig vurdering af, hvorvidt borgeren er egnet til et 11 ugers kursusforløb eller evt. kan tilbydes alternative forløb – f.eks. et individuelt samtaleforløb.

Henvisende sagsbehandler kontaktes telefonisk efter forsamtalen vedr. psykologens vurdering og mhp. nærmere aftale om et evt. forløb og bevilling.
Ved modtaget bevilling optages borgeren på det næste ledige kursus – se her under vores ‘Aktuelle kurser’.

Kontakt os for yderligere information eller spørgsmål om kursus og optagelse.