11 ugers forløb

Et 11 ugers forløb er et kursus i dagtimerne, der henvender sig til personer, som lider af generaliserede angstproblemer og for personer med stress, depression, udbrændthed og andre stressrelaterede ikke psykotiske vanskeligheder. Undervisningen afvikles under Lov om folkeoplysning.

Et 11 ugers kursus er for dig, …

som har haft eller er bange for at få panikanfald og som på baggrund af angstoplevelserne har udviklet fobiske reaktioner og undgåelsesadfærd. Dine reaktioner viser sig ofte i fastlåste situationer i køen i supermarkedet, i forskellige transportmidler, sammen med mange mennesker, når du vil forlade dit hjem, når du skal præstere noget særligt etc. Dine vanskeligheder er måske blevet så store, at de forhindrer dig i at varetage et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Formålet med kursusforløbet er…

at reducere eller afhjælpe angsten, så du kan vende tilbage til arbejde, uddannelse og det liv du ønsker. I kursusforIøbet kan du lære at klare netop de situationer, som du tidligere har forsøgt at undgå. Du bliver i stand til at færdes hvor du har lyst, og du vil genvinde din bevægelsesfrihed og handlekraft. Læs mere her om målene for kurset.

Sådan forløber et kursus

Kurset indeholder en kombination af psykologiundervisning, eksponeringsøvelser og individuelle samtaler med psykolog og en socialfaglig medarbejder. Endvidere tilbydes kursister valgfag i Mindfulness og kreative fag, som vi har specialdesignet til at understøtte den psykolog- og socialfaglige indsats.

Kursusforløbet er modulopbygget og aktiviteterne foregår hverdage i tidsrummet 9.00-14.00 med enkelte aktiviteter i de sene eftermiddags- og aftentimer. Se under vores ‘Aktuelle kurser’ for hvornår næste kursusforløb starter eller kontakt os på Tlf. 86 12 11 91.

Sådan bliver du optaget på et 11 ugers kursus

Kurset er åbent for alle, men optagelse vil altid ske efter en afklarende samtale med en psykolog. Samtalen koster 750 kr.
Til disse kurser ydes støtte via lov om folkeoplysning

Mange af vores kursister bliver også henvist via kommunens jobcenter, da kurset kan bevilges jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §32, 2.

I Århus er det sagsbehandleren på Jobcentret, som i samarbejde med sociallægen på områdekontoret der henviser personer til Jysk Psykologcenter, og den endelige visitering varetages af vores psykolog. Læs mere her om vores henvisnings- og optagelsesprocedure til dagskursus.

Om deltagelse i vores kurser

Personer med alkoholmisbrug, stofmisbrug, psykotiske eller svære personlighedsforstyrrelser eller manglende motivation vil ikke kunne få udbytte af undervisningen.

Brug for yderligere information? Kontakt

Jysk Psykologcenter, Tlf. 86 12 11 91.
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar