Leif Schwensen

Leif Schwensen

Cand. Psych.

Aut. Specialist i Psykoterapi og Supervision
Direktør i Jysk Psykologcenter ApS
Indehaver af CAM – Center for ACT og Mindfulness

Email: leif@jpsc.dk
Mobil: 31260745

I 1996 blev Jysk Psykologcenter til, men kimen blev lagt allerede da jeg efter HF-eksamen arbejdede på Bindslev Centralskole og dér lærte hvordan den rette undervisning bidrog til højere selvværd og efterfølgende bedre indlæringsevner. Oplevelsen af at kunne gøre en forskel og indsigten i disse sammenhænge fik mig til at studere psykologi. Efter uddannelsen arbejdede jeg blandt andet 15 år på Erhvervstræningen som ledende psykolog. Her kom mennesker, der havde brug for hjælp til at komme tilbage til arbejdslivet og jeg oplevede her hvordan angst og fobi kunne holde folk fra arbejdsmarkedet. Min interesse for disse områder voksede og da tilbuddene til angst- og depressionsramte ikke var særlig gode, besluttede jeg at starte Jysk Psykologcenter i samarbejde med Aarhus Kommune.

Efter 16 års vækst udvikler vi os stadig, for vores måde at arbejde på bliver inspireret af den nyeste forskning og viden indenfor vores kompetenceområder. Det er vigtigt for mig at være i forsat udvikling og som leder sørge for, at de metoder vi bruger, er evidensbaserede.

På Jysk Psykologcenter er mennesket ikke et matematisk problem, der skal løses, men en solopgang der skal opleves og hos os bliver alle mødt med respekt, venlighed og nærvær.

Ulla Høybye

Ulla Høybye

Autoriseret og specialist i psykoterapi

Email: ulla@jpsc.dk
Mobil: 26121141

Som 24 årig søgte jeg ind på psykologi i Aarhus og kunne med det samme mærke, at jeg var havnet på den rette hylde. Allerede i min studietid var jeg så heldig at komme i praktik på Jysk Fobiskole (som vi hed dengang) og havde masser af lærerige timer som studentermedhjælper. Efter endt uddannelse søgte jeg vestpå (Esbjerg nærmere betegnet) for at få en bredere erfaring: Her arbejdede jeg en del år på et almindeligt sygehus og siden i distriktspsykiatrien. Nu er jeg så tilbage hos Jysk Psykologcenter.

Det, der har præget mit arbejde som psykolog, har været en stadig søgen efter at blive bedre til at afklare det enkelte menneskes problemer for bedst muligt at kunne afstemme min indsats som professionel hjælper. Jeg har specialiseret mig i kognitiv terapi, bl.a. fordi jeg oplever det meget tilfredsstillende at have en stor værktøjskasse at kunne skræddersy ud fra. Men jeg er overbevist om, at det, der primært har en effekt i terapeutisk arbejde med andre mennesker er de non-specifikke faktorer: Dvs. om der etableres et godt samarbejde mellem dig og det menneske, du skal hjælpe, på baggrund af respekt, accept og ligeværdighed.

Bent Jørgensen

Bent Jørgensen

Cand. Psych. - Autoriseret

Email: bent@jpsc.dk
Mobil: 27202297

Jeg er autoriseret psykolog med videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi, og det har altid været vigtigt for mig at formidle viden om lidelser af forskellige art. Jeg har været så heldig at kunne bidrage med min viden i forbindelse med job som daglig leder, men også som terapeut og støtteperson. Jeg prøver at sætte mig i personens sted og komme med fleksible og handlingsorienterede løsninger – snak gør det ikke alene. På den måde håber jeg at kunne hjælpe på vej mod et værdifuldt liv på egne præmisser og reducere oplevelsen af lidelse, hvad den end måtte være.

Alle fortjener et godt liv, på trods af fysiske og psykiske lidelser og for mig har det altid været en berigende oplevelse at støtte mennesker på vej fremad mod det bedre liv. I centrum er medmenneskeligheden, både for mig som behandler og på Jysk Psykologcenter, hvor jeg har arbejdet siden 1996. Her er plads til alle og vi tilstræber menneskeligt ligeværd, faglighed og kreativitet.

Louise Brask

Louise Brask

Mindfulness instruktør og underviser

Jeg elsker at omgive mig med mennesker, der vil hjælpe andre. Derfor har jeg været med fra Jysk Psykologcenters, tidligere Fobiskolen, start i 1996.

Glæden ved samarbejde og de ting jeg har lært under min socialpædagogiske uddannelse – og alt det andet jeg har været så heldig at være en del af – skinner igennem og præger mig meget som person. Nysgerrigheden og engagementet er en konstant drivkraft, og har ført mig vidt omkring i efteruddannelse og videreudvikling. De sidste mange år har jeg været meget optaget af Mindfulness og ACT, hvilket har betydet at jeg nu underviser på vores 13-ugers forløb, vores Mindfulness kurser for alle og for mange forskellige faggrupper.

Jeg er vild med mit arbejde og glæder mig over at vi kan hjælpe så mange mennesker i nød. Jeg elsker vores sted, fordi det består af engagerede og dygtige folk, der nærer dyb respekt for dem, de arbejder med. På Jysk Psykologcenter ser vi ikke folk som syge, men som individer, der midlertidig er bukket under for stressrelaterede lidelser.

Vi er et sted og nogle medarbejdere, der hele tiden udvikler og uddanner os for at kunne hjælpe på den bedst mulige måde.

Katrine Aastrøm

Katrine Aastrøm

Psykoterapeut - Mindfulness, eksponering og kreativitet
Amalie Riis

Amalie Riis

Cand. Psych. - Autoriseret

Siden jeg blev færdiguddannet psykolog i 2009, har det ligget mit hjerte nært at arbejde med mennesker med stress, depression og angst. Min erfaring er, at symptomer herpå vil ”fortælle” én, at der er ubalance i ens liv. Derfor er det i mit samarbejde med klienten ikke målet, at hjælpe denne med at vende tilbage til det liv, som har været nedbrydende, men derimod at opbygge et liv i større balance. Det er min erfaring, at vejen hertil kræver et dedikeret terapeutisk samarbejde funderet på en vekselvirkning mellem ”accept-arbejde” og ”værdi-arbejde”.

Rent instinktivt bruger vi mennesker mange kræfter på at undgå at blive konfronteret med svære tanker, følelser og situationer. Hvis en sådan undgåelsesadfærd er styrende for ens liv, vil korthuset på et tidspunkt vælte, hvilket kan medføre stress, depression og/el. angst. Som psykolog ser jeg det derfor som min fornemste opgave, at hjælpe den enkelte til at acceptere og rumme livets udfordringer. Dette accept-arbejde frigør kræfter til, at den enkelte kan skabe et liv med selvmedfølelse, samt blive mere tro mod sig selv, sine behov og værdier.

Min måde at arbejde på er funderet på metoderne “Acceptance and Commitment Therapy” (ACT) og ”Mindfulness baseret kognitiv terapi” (MBKT). Begge tilgange er øvelsesbaserede, således at klientens bearbejdning og erkendelser i det terapeutiske arbejde også bliver kropsligt funderede.

For mig er hvert behandlingsforløb en unik ”rejse”, hvor vi sammen går på detektivarbejde. At opleve hvordan den enkelte åbner sig og mobiliserer ressourcerne og kræfterne til at skabe et autentisk liv for sig selv gør, at jeg finder mit arbejde ekstremt givende og meningsfuldt og fuldt ud kan engagere mig fagligt såvel som personligt i det.

Mikkel Jeppesen

Mikkel Jeppesen

Konsulent